Gyzyklandyrma bildirýän maýadar kompaniýalara

Türkmenistanyň Hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň himiýa senagatyny ösdürmek boýunça öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmek maksady bilen, "Türkmenhimiýa" döwlet konserni birnäçe gelejegi bolan maýa goýum taslamalarynyň durmuşa geçirilmegini meýilleşdirýär. Bu taslamalary 100 göterim maýa goýumlaryny çekmek arkaly özleşdirmek we çekilen serişdeleri "Türkmenhimiýa" döwlet konserniň kärhanalarynda öndürilen himiýa önümleri bilen gaýtarmak göz öňünde tutulýar.

Ýokarda beýan edilenler bilen baglylykda, "Türkmenhimiýa" döwlet konserni bu maýa goýum taslamalaryny durmuşa geçirmekde gyzyklanma bildirýän maýadarlary hyzmatdaşlyga çagyrýar. (Goşulan sanaw)


PROSPECTIVE INVESTMENT PROJECTS OF STATE CONCERN 5.docx

Other news and events:

25.05.2024

XXIII международная многопрофильная выставка «Ak şäherim Aşgabat»

Read more
16.04.2024

Межгосударственная координация железнодорожного транспорта – цель форума в Туркменистане

Read more

Our specialist will contact you and provide the necessary information.